รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดตากเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ตาก พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองตาก Mueang Tak
บ้านตาก Ban Tak
สามเงา Sam Ngao
แม่ระมาด Mae Ramat
ท่าสองยาง Tha Song Yang
แม่สอด Mae Sot
พบพระ Phop Phra
อุ้มผาง Umphang
วังเจ้า Wang Chao