รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดตากเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ตาก พร้อมชื่อภาษาอังกฤษเมืองตาก Mueang Tak
บ้านตาก Ban Tak
สามเงา Sam Ngao
แม่ระมาด Mae Ramat
ท่าสองยาง Tha Song Yang
แม่สอด Mae Sot
พบพระ Phop Phra
อุ้มผาง Umphang
วังเจ้า Wang Chao