รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดชุมพรเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ชุมพร พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองชุมพร Mueang Chumphon
ท่าแซะ Tha Sae
ปะทิว Pathio
หลังสวน Lang Suan
ละแม Lamae
พะโต๊ะ Phato
สวี Sawi
ทุ่งตะโก Thung Tako

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.