รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดชุมพรเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ชุมพร พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองชุมพร Mueang Chumphon
ท่าแซะ Tha Sae
ปะทิว Pathio
หลังสวน Lang Suan
ละแม Lamae
พะโต๊ะ Phato
สวี Sawi
ทุ่งตะโก Thung Tako