รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดชัยนาทเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ชัยนาท พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองชัยนาท Mueang Chai Nat
มโนรมย์ Manorom
วัดสิงห์ Wat Sing
สรรพยา Sapphaya
สรรคบุรี Sankhaburi
หันคา Hankha
หนองมะโมง Nong Mamong
เนินขาม Noen Kham

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.