รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดชัยนาทเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ชัยนาท พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองชัยนาท Mueang Chai Nat
มโนรมย์ Manorom
วัดสิงห์ Wat Sing
สรรพยา Sapphaya
สรรคบุรี Sankhaburi
หันคา Hankha
หนองมะโมง Nong Mamong
เนินขาม Noen Kham