รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด กำแพงเพชร พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองกำแพงเพชร Mueang Kamphaeng
ขาณุวรลักษบุรี Khanu Woralaksaburi
คลองขลุง Khlong Khlung
พรานกระต่าย Phran Kratai
คลองลาน Khlong Lan
ไทรงาม Sai Ngam
ลานกระบือ Lan Krabue
ปางศิลาทอง Pang Sila Thong
โกสัมพีนคร Kosamphi Nakhon
บึงสามัคคี Bueng Samakkhi
ทรายทองวัฒนา Sai Thong Watthana