อัลฟ่า Alpha เบต้า Beta แล้วอะไรต่อนะ มารู้จักอักษรกรีกกันเถอะ

เรามักจะเห็นหรือได้ยินคำว่า อัลฟ่า เบต้า ในการเรียนวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือรวมไปถึงการเรียกชื่อสายพันธุ์ของไวรัส เช่น ไวรัสโควิด สายพันธุ์อังกฤษ (Alpha) สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (Beta) สายพันธุ์อินเดีย (Delta)

แล้วเพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าว่าคำเหล่านั้นเป็นตัวอักษรกรีกหรือ Greek alphabet นั้นเอง โดยตัวอักษรกรีกนั้นมีทั้งหมด 24 ตัว ตามตารางด้านล่างซึ่งมีข้อมูลทั้งตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กพร้อมคำอ่านของอักษรกรีก

Uppercase letterLowercase letterNameชื่ออ่านออกเสียง
ΑαAlphaอัลฟ่า, แอลฟา
ΒβBetaเบต้า, บีตา
ΓγGammaแกรมม่า, แกรมม่า
ΔδDeltaเดลต้า, เดลตา
ΕεEpsilonเอปซีลอน, เอปไซลอน
ΖζZetaเซต้า, ซีตา
ΗηEtaอีต้า, อีตา
ΘθThetaเทต้า, เทตา
ΙιIotaไอโอตา
ΚκKappaเคปป้า, แคปปา
ΛλLambdaแลมด้า, แลมด้า
ΜμMuมิว
Ννnuนิว
Ξξxiไซ
Οοomicronโอไมครอน
Ππpiพาย
Ρρrhoโรห์
Σσsigmaซิกมา, ซิกม่า
Ττtauเทา
Υυupsilonอิปไซลอน
Φφphiฟาย
Χχchiไค
Ψψpsiพไซ
Ωωomegaโอเมก้า

เราจะเห็นได้ว่า บางตัวอักษรก็คล้ายหรือเหมือนกับภาษาอังกฤษเลย นั้นก็เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษมีการใช้หรือหยิบยืมคำมาจากภาษากรีกด้วยนั้นเอง