อัลฟ่า Alpha เบต้า Beta แล้วอะไรต่อนะ มารู้จักอักษรกรีกกันเถอะ

เรามักจะเห็นหรือได้ยินคำว่า อัลฟ่า เบต้า ในการเรียนวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือรวมไปถึงการเรียกชื่อสายพันธุ์ของไวรัส เช่น ไวรัสโควิด สายพันธุ์อังกฤษ (Alpha) สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (Beta) สายพันธุ์อินเดีย (Delta)

แล้วเพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าว่าคำเหล่านั้นเป็นตัวอักษรกรีกหรือ Greek alphabet นั้นเอง โดยตัวอักษรกรีกนั้นมีทั้งหมด 24 ตัว ตามตารางด้านล่างซึ่งมีข้อมูลทั้งตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กพร้อมคำอ่านของอักษรกรีก

Uppercase letter Lowercase letter Name ชื่ออ่านออกเสียง
Α α Alpha อัลฟ่า, แอลฟา
Β β Beta เบต้า, บีตา
Γ γ Gamma แกรมม่า, แกรมม่า
Δ δ Delta เดลต้า, เดลตา
Ε ε Epsilon เอปซีลอน, เอปไซลอน
Ζ ζ Zeta เซต้า, ซีตา
Η η Eta อีต้า, อีตา
Θ θ Theta เทต้า, เทตา
Ι ι Iota ไอโอตา
Κ κ Kappa เคปป้า, แคปปา
Λ λ Lambda แลมด้า, แลมด้า
Μ μ Mu มิว
Ν ν nu นิว
Ξ ξ xi ไซ
Ο ο omicron โอไมครอน
Π π pi พาย
Ρ ρ rho โรห์
Σ σ sigma ซิกมา, ซิกม่า
Τ τ tau เทา
Υ υ upsilon อิปไซลอน
Φ φ phi ฟาย
Χ χ chi ไค
Ψ ψ psi พไซ
Ω ω omega โอเมก้า

เราจะเห็นได้ว่า บางตัวอักษรก็คล้ายหรือเหมือนกับภาษาอังกฤษเลย นั้นก็เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษมีการใช้หรือหยิบยืมคำมาจากภาษากรีกด้วยนั้นเอง