อะไรก็ได้ แล้วแต่คุณ ภาษาอังกฤษพูดว่า?

เวลามีคนมาถามเรา แล้วเราจะจะพูดว่า ตามใจคุณ แล้วแต่คุณ อะไรก็ได้ที่คุณเห็นเหมาะสม เป็นภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรได้บ้างนะ?

เราสามารถพูดได้หลายแบบตามใจคุณเลยนะ

ตัวอย่างเช่น

Whatever suits you. ตามใจคุณ

Whatever you would like. ตามใจคุณ

Whatever you see fit. ตามใจคุณ, อะไรก็ได้

It’s up to you. แล้วแต่คุณ, อะไรก็ได้

สำหรับคำว่า It’s up to you สามารถพูดสั้นลงได้ แบบไม่เป็นทางการ It‘s up to you (ซับ ทู ยู)

คราวนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วนะอย่าลืมจดไว้ด้วย