ออเจ้า มาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บุพเพสันนิวาส กันเถอะ

คำว่าบุพเพสันนิวาสนั้นถ้าแปลความหมายภาษาไทย ให้เป็นไทยอีกทีก็หมายถึง การเคยเป็นเนื้อคู่กัน การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน แล้วจากความหมายตรงนี้ก็สามารถแปลได้เป็นภาษาอังกฤษว่า husband and wife in previous existence; become a married couple by will of heaven.

ดังนั้นคำว่า บุพเพสันนิวาส จะตีความหมายแบบชาวบ้านทั่วไปก็ได้ว่า คนที่เป็นคู่กันแล้วก็อาจจะได้มาคู่กันอีกในชาตินี้ บางครั้งก็อาจจะเรียกว่า พรหมลิขิตก็ได้ แล้วแต่บางคนจะตีความกันไปว่าเป็น บุพเพสันนิวาส โชคชะตาหรือ พรหมลิขิต นั้นจะเป็นเรื่องของคู่บุญคู่กรรม แต่ภาษาอังกฤษก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นคำตรงตัวของคำว่า พรหมลิขิต ดังนี้

Destiny (N.) แปลว่า พรหมลิขิต, โชคชะตา

Fate (N.) แปลว่า โชคชะตา, กรรมเวร, พรหมลิขิต

Fortune (N.) แปลว่า โชคลาภ , โชคเคราะห์

จากคำศัพท์ข้างต้นสามารถใช้เป็นคำเหมือน หรือ Synonyms แทนกันได้ ถ้าหากจะนำไปเข้าก็สามารถดูบริบทของประโยคปรับคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ทดแทนกันได้