อยากเห็น อยากเจอแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะพูดว่า อยากเห็นแล้ว อยากเจอแล้ว ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรกัน

คำตอบคือ ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Can’t wait หรือ Can not wait ในการบอกว่าอยากเห็นแล้ว อยากเจอแล้ว รอไม่ไหวแล้ว อยากจะทำแล้ว

ตัวอย่างการใช้ Can’t wait ในประโยคภาษาอังกฤษ
If you can’t wait another two weeks tho, you can download the tutorial here.
I can’t wait to see it.
I can’t wait for next winter.
I just can’t wait for the movie.
I really can’t wait to get working on this job.

เพื่อนๆลองนำเอาไปฝึกใช้งานกับคำว่า Can’t wait ในประโยคต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษกันดูนะ