หัวข้อฝึกเขียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ

ถ้าใครกำลังฝึกเขียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม หรือแต่งประโยคสำหรับเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษอยู่ล่ะก็ วันนี้เรามีคำถาม/หัวข้อต่างๆมากมายไว้ให้สำหรับฝึกเขียน Essay แบบง่ายมาฝาก ลองดูว่ามีหัวข้อไหนโดนใจที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของเราได้บ้าง

หัวข้อคำถามต่างๆในการฝึกเขียน Essay ภาษาอังกฤษแบบง่าย

 • What does it mean to be successful?
 • How does writing make you feel?
 • Write a poem about getting older.
 • Write about a lesson that you had to learn the hard way.
 • Write about something that you have in common with your other classmates.
 • What is your best subject in school? What do you like about it?
 • Would you rather visit the moon or the sun? What would you do there?
 • What is something interesting that no one knows about you?
 • Why is it so important to help other people in need?
 • Would you rather finish a project early or do it at the last minute? Why?
 • What is the hardest thing about being a kid?
 • Would you rather be tall or short? Why?
 • Write about a favorite memory of something you did with your best friend.
 • What is your favorite game to play? What do you like about it?
 • What is your favorite sport? Are you good at it?
 • What is the first thing you do each morning?
 • Write about something you love to do.
 • How do you know your parents love you?
 • Who is you favorite singer? What do you like about him or her?
 • Write about your first memory of going to the doctor.
 • Would you rather read or write? Is one more relaxing than the other?