หลักสำคัญน่ารู้ของ Passive Voice

วันนี้เรามาเรียนรู้หลักสำคัญของ Passive Voice กันดีกว่าว่าแท้ที่จริงแล้วประโยคที่จะเป็น Passive Voice ได้นั้นควรมีลักษณะอย่างไร แต่ที่แน่ๆก็คือ Passive Voice จะเป็นประโยคที่เน้นการกระทำเป็นหลัก ดังนั้นหลักการที่จะพูดถึงก็จะเป็นในเชิงลักษณะนี้นั่นเอง

หลักการของ Passive Voice

  1. การกระทำจะสำคัญที่สุด เช่น Watches are made in Switzerland จากประโยคนี้เราสนใจว่านาฬิกาผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์ สนใจแค่การกระทำการผลิต
  2. เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นคนทำ เช่น A mistake was made. เราไม่ได้สนใจว่าใครเป็นคนทำรู้แต่ว่ามีการทำผิดพลาด
  3. ผู้คนจำนวนมากทำมัน เช่น Cars are driven on the highway. ประโยคบอกว่ารถหลายคันถูกขับบนไฮเวย์ นั่นหมายถึงผู้คนจำนวนมากทำสิ่งนั้นอยู่
  4. เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงคนที่ทำ เช่น My bag was stolen. เราไม่รู้ว่าใครทำแต่ที่แน่ๆคือกระเป๋าถูกขโมยไป

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.