หลักการใช้ Which

Which เป็นคำแสดงคำถามแปลว่า สิ่งไหน อันไหน แบบไหนจากหลายๆสิ่ง โดยมีวิธีใช้คือใช้กับคำนามเพื่อถามประเภทขอคำนามนั้น มีหลักการใช้ดังนี้
1. Which+ Noun+ V. to do+ Subject+ V. Infinitive ?
หรือ Which+ Nounนับได้/ไม่ได้เอกพจน์+ V. to do+ Subject+ V.1 ?
ตัวอย่าง
Which cake do you like?  เค้กแบบไหนที่คุณชอบ?2. Which+ Noun+ Main verb?
หรือ Which+ Nounนับได้/ไม่ได้เอกพจน์+ Verb แท้?
ตัวอย่าง
Which student fall the exam? นักเรียนคนไหนที่สอบไม่ผ่าน?

3. Which+ Verb to be + Noun?
หรือ Which+ Verb to be+ Nounนับได้/ไม่ได้เอกพจน์?
ตัวอย่าง
Which is your pen? ปากกาอันไหนของคุณ?

ลองนำไปใช้กันดูนะ