หลักการใช้ To และ For ฉบับย่อเน้นๆ

เรื่อง to และ เรื่อง for เป็นอีกเรื่องที่หลายคนมักสับสนอยู่เป็นประจำเนื่องจากไม่แม่นหลักการใช้งาน ดังนั้นวันนี้มาดูหลักการใช้งานของทั้ง to และ for แบบเน้นๆ ได้ใจความและตัวอย่างให้เห็นภาพกันไปเลยดังนี้

หลักการใช้ To

 • Destination บอกจุดหมายปลายทาง เช่น We’re going to
 • What time it is การบอกเวลา เช่น It’s a quarter to
 • Comparing เปรียบเทียบ เช่น I prefer sleeping to
 • Giving ให้ เช่น I gave the book to my brother.
 • Motive /Reason – with verb จูงใจหรือเหตุผลเมื่อใช้กับคำกริยา เช่น I came here to see you.
 • Distance บอกระยะทาง เช่น It’s about ten miles from my house to the university.

หลักการใช้ For

 • Benefits มีประโยชน์ เช่น Fruit is good for your digestion.
 • Doing something to help someone ทำบางอย่างสิ่งเพื่อช่วยบางคน เช่น Could you carry these books for me?
 • Motive/Reason – with noun จูงใจหรือเหตุผลเมื่อใช้กับคำนาม เช่น Let’s go out for a drink.
 • Function – with verb (-ing form) ฟังก์ชั่นเมื่อใช้กับหริยาในรูปของ –ing เช่น A ladle is a big spoon used for serving soup.
 • Period of time ช่วงเวลา เช่น We’ve lived here for 5 years.
 • Schedule ตารางเวลา เช่น I made an appointment for June 5.
 • Agree with เห็นด้วย เช่น Are you for or against the development of nuclear weapons?