หลักการใช้ Should

Should นั้นโดยทั่วไปแล้วหลายคนมักรู้จักในความหมายว่า ควร หรือ ควรจะ แต่เมื่อนำไปใช้งานในหลายๆบริบทและสถานการณ์ต่างๆนั้น ก็มีหลักการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นครั้งนี้เราจะมาพูดถึงหลักการใช้ Should ที่ควรรู้มาฝากกัน

หลักการใช้ Should คือ

  • เราสามารถใช้ Should เพื่อแนะนำได้ เช่น Your hair is too long. You should get a haircut.
  • ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น เช่น Sara should be at home now. Give her a call.
  • ใช้ในโครงสร้าง Should + have + past participle มีความหมายในเชิงเสียดาย ไม่น่าทำอย่างนั้น ไม่น่าทำอย่างนี้ เช่น You should have given your boss the report yesterday when he asked for it.
  • ใช้ในโครงสร้าง Should + be + verb-ing เช่น You should be waring your seatbelt.
  • ในบางครั้งเราจะใช้ Shouldn’t เพื่อแนะนำว่าไม่ควรทำบางสิ่งบางอย่าง เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดี เช่น You shouldn’t throw your can onto the street.