หลักการใช้ Present Participle

Participle เป็นการนำคำกริยามาเติม –ing หรือ –ed แล้วทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ หรือ Adjective ซึ่งถ้ากริยาคำนั้นๆที่เติม –ing แล้วทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ จะเรียกว่า Present Participle ในขณะที่กริยานั้นๆ เมื่อเติม -ed แล้วทำหน้าที่เป็คำคุณศัพท์ เราจะเรียกมันว่า Past Participle นั่นเอง โดยในครั้งนี้จะพูดถึง เพียง Present Participle ก่อน จะอธิบายถึงหลักการใช้ พร้อมตัวอย่าง ดังนี้

หลักการใช้ Present Participle

  • สามารถใช้ Present Participle เป็นคำคุณศัพท์ หรือ Adjective นั่นหมายความว่าหลักการวางและการขยายต่างๆของ Present Participle ก็จะเป็นเหมือนคำคุณศัพท์ทุกอย่าง

ตัวอย่าง

  • This movie is interesting.
  • This is an exciting
  • ใช้ Present Participle วางหลัVerb to be

ตัวอย่าง

  • They are playing
  • Present Participle สามารถใช้บอกการกระทำสองอย่างของกริยา โดยยังทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์อยู่

ตัวอย่าง

  • The woman sitting over there is my sister.
  • Present Participle สามารถขยายทั้งประโยคได้ด้วย โดยการทำหน้าที่คล้ายๆ กับ Adverb
  • Thinking about her reason, I want to change my mind.

 

สำหรับ Past Participle นั้นสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน หลักการใช้ Past Participle ในบทความต่อไปที่จะมาอธิบายถึงหลักการใช้งานและตัวอย่างประโยค