หลักการใช้ Past Participle

หลังจากที่เราได้เรียนรู้หลักการใช้ Present Participle ในบทความที่แล้วมาแล้วในบทความนี้จะมาอธิบายต่อถึงเรื่องการใช้ Past Participle ซึ่ง Past Participle ก็คือคำกริยาที่เติม –ed หรือช่องที่ 3 แล้วทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เช่นเดียวกับ Present Participle แต่ที่แตกต่างกันระหว่าง Present Participle และ Past Participleอฃ ก็คือการแปลความหมาย โดยส่วนใหญ่ Past Participle จะมีความหมายในเชิง ถูกกระทำ (Passive) หรือ รู้สึก เช่น I’m bored ฉันรู้สึกเบื่อ ในขณะที่ Present Participle จะมีความหมายในเชิง น่า เช่น This book is interesting หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ มาดูหลักการใช Past Participle พร้อมตัวอย่างกัน

หลักการใช้ Past Participle

  • ใช้ Past Participle วางข้างหน้าคำนามโดยทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์หรือ Adjective

ตัวอย่าง

  • The broken glass cut my foot.
  • The stormy weather ruined my good mood.
  • สามารถใช้ Past Participle วางหลัง Verb to have ในประโยค Perfect tense

ตัวอย่าง

  • I have studied English for 5 years.
  • Have you ever read this book?
  • ใช้ Past Participle วางหลัง Verb to be ในประโยค Passive voice

ตัวอย่าง

  • A letter was written by teacher.
  • The cars were stolen.

ก็คงจะเห็นภาพมากขึ้นกับการใช้ Past Participle และตัวอย่างแล้วลองนำไปฝึกใช้ก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้น