หลักการใช้ Made of , Made with และ Made by

ในภาษาอังกฤษนั้นเรามักจะทราบกันดีว่าสิ่งนั้นๆถูกสร้างหรือทำมาจากวัตถุดิบส่วนผสมอะไร นั้นส่วนใหญ่จะใช้ประโยค Passive Voice ที่มีคำกริยา Made อยู่ด้วยเสมอ แต่ทีนี้ เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าคำแบบไหนจะใช้ Made of, Made with หรือ Made by มันเป็นเรื่องที่ช่วนสับสนเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้เรามีหลักการและตัวอย่างประกอบในการใช้คำทั้ง 3 คำว่า ใช้อย่างไร

  • Made of + material: โดยปกติแล้ว Made of นั้นจะตามด้วย วัสดุ ส่วนประกอบที่เป็นสิ่งของต่างๆ เช่น เนื้อผ้า ไม้ โลหะ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ Made of

  • This box is made of wood.
  • Most pens are made of plastic.
  • Made with + ingredients: สำหรับ Made with เราจะนิยมใช้กับส่วนผสม หรือส่วนประกอบ อาหารของใช้

ตัวอย่างการใช้ Made with

  • This dish is made with garlic and oil.
  • That lotion is made with aloe vera.

 

  • Made by + method: เราใช้ Made by กับ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ

ตัวอย่างการใช้ Made by

  • The picture was made by a laser.
  • The noodles are made by hand