หลักการเขียน Email ขอบคุณในโอกาสต่างๆ

การเขียนอีเมล์โต้ตอบกันในที่ทำงาน การเรียน หรือครอบครัว เป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์มากในการสื่อสารข้อความ โดยนอกจากผู้เขียนและผู้รับอีเมล์จะได้ข้อความการตกลงกันแล้ว การตอบกลับด้วยการขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษก็ควรจะต้องเขียนให้น่าสนใจและแสดงให้เห็นว่าเราขอบคุณจริงๆ โดยครั้งนี้จะมีโครงสร้างรูปแบบการเขียนอีเมล์ขอบคุณเนื่องในโอกาสต่างๆดังนี้

  • ขอบคุณเพื่อนร่วมงานในทีม

Hi……….., Thank you for [ขอบคุณในสิ่งต่างๆที่เพื่อนร่วมงานทำให้]. [ประโยคเกี่ยวกับสาเหตุที่ผลงานของบุคคลนั้นสมควรได้รับความขอบคุณจากคุณ] [ประโยคอธิบายถึงผลดีที่ได้รับจากผู้รับ]

[Optional: ย้ำขอขอบคุณหรือให้คำชมเชย และความคิดเห็นที่เป็นมิตรอื่นๆ ]

 

  • ขอบคุณเพื่อนและครอบครัว

Hi ………,

Thank you for [คำชี้แจงเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขอบคุณสำหรับผู้รับ]. [หนึ่งหรือสองประโยคเกี่ยวกับสาเหตุที่เพื่อนหรือครอบครัวนั้นทำสิ่งที่มีความหมายต่อคุณ] [Optional: คำยกย่องต่อเพื่อนหรือครอบครัวที่ความเมตตากรุณา และอื่นๆ]

  • ขอบคุณการสัมภาษณ์งาน

Dear………….,

[ประโยคเปิดแสดงคำขอบคุณ.] [รายละเอียดส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่คุณชอบการประชุมของพวกเขา ผู้จัดการ การจ้างงาน หรือทีมงาน] [ประโยคที่เพิ่มคุณค่าให้กับการสนทนาที่คุณมีและแสดงถึงความหลงใหลใน บริษัท และตำแหน่งของคุณ.]

[ประโยคเกี่ยวกับความตื่นเต้นที่คุณจะได้ยินจากพวกเขา ซึ่งจะกำหนดให้คุณส่งอีเมลติดตามผลในภายหลัง.] [ปิดประโยคที่ขอขอบคุณพวกเขาอีกครั้งและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม.]