หน่วยเวลาในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะ

เพื่อนๆทราบกันไหมว่าหน่วยของเวลา Unit of time นอกจากจะมีการนับหน่วยของเวลาเป็น วินาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี เหล่านี้แล้ว ยังมีหน่วยของเวลาที่ใหญ่กว่านั้นเอง มาดูกันเลยว่าแต่ละหน่วยของเวลาที่มีขนาดใหญ่ใช้เวลานานๆในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันบ้าง

Biennium แปลว่า 2 ปี
Olympiad แปลว่า 4 ปี (จะเหมือนกับกีฬาโอลิมปิก ที่จะมีการจัดงานทุกๆ 4 ปี)
Lustrum แปลว่า 5 ปี หรือครึ่งทศวรรษ
Decade แปลว่า 10ปี หรือทศวรรษ
Indiction แปลว่า 15ปี
Century แปลว่า 100ปี หรือศตวรรษ
Millennium แปลว่า 1000 ปี หรือสหัสวรรษ (จะเห็นว่าในปี 2000 เราจะเรียกว่า Millennium)

ตัวอย่างในประโยคภาษาอังกฤษเช่น
5 years is a lustrum.
40 years is 4 decades.
200 years is 2 centuries.
7000 years is 7 millennia.

เป็นยังไงบ้าง เราจะเห็นได้ว่าในภาษาอังกฤษก็จะมีการนับหน่วยของเวลาที่คล้ายๆกันกับในภาษาไทยอยู่เช่นกัน เช่น ทศวรรษ, ศตวรรษ, สหัสวรรษ เหล่านี้เป็นต้น คราวนี้เพื่อนๆลองเอาหน่วยของเวลาที่เป็นภาษาอังกฤษไปใช้กันดูนะ จะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหม