หนวด, เครา หรือ จอน ภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ

เราจะพูดว่า หนวด หรือ หนวดที่เครา หรือว่าจอน เป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรกันนะ ว่าแต่แล้วคำว่าแล้วในภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรกันละ มาดูกันเลย

คำว่า หนวด ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Mustache
คำว่า หนวดที่เครา ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Beard
คำว่า จอน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Sideburns

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวกับ Mustache , Beard และ Sideburns
I have a Beard.
I like your sideburns.
I didn’t shave today.
I haven’t shaved today.
I haven’t shaved for a month.

ถ้าจะบอกว่าเราโกนหนวด เครา ออกแล้ว เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถพูดได้ว่า
I shaved it all off.
I am clean-shaven.