สูตรตารางคำย่อรู้ไว้ได้ใช้ตลอดไป

ในภาษาอังกฤษมักจะมีคำย่อหรือ Contraction ที่เราได้พบเห็นบ่อยๆ จนบางครั้งเราเห็นคำย่อบ่อยจนลืมไปเลยว่ามันย่อมาจากอะไร หรือบางคำบางประโยคเราจะสามารถย่อมันได้เป็นแบบไหน ดังนั้นเรามาดูตารางคำย่อที่เชื่อว่าคุณต้องได้ใช้มันไปตลอดอย่างแน่นอน

Word Contraction
are not aren’t
cannot can’t
could not couldn’t
did not didn’t
do not don’t
does not doesn’t
had not hadn’t
have not haven’t
he is he’s
he has he’s
he will he’ll
he would he’d
here is here’s
I have I’ve
I will I’ll
I would I’d
I had I’d
is not isn’t
it has it’s
it has it’s
it will it’ll
must not mustn’t
she is she’s
she has she’s
she will she’ll
I am I’m
she had she’d
should not shouldn’t
that is that’s
there is there’s
they are they’re
they have they’ve
they will they’ll
they would they’d
they had they’d
was not wasn’t
we are we’re
we have we’ve
we will we’ll
we would we’d
we had we’d
were not weren’t
what is what’s
where is where’s
who is who’s
who will who’ll
will not won’t
would not wouldn’t
you are you’re
you have you’ve
you will you’ll
you would you’d
you had you’d