สูตรจำ Subject Verb Agreement (SVB) แบบง่ายๆ

Subject Verb Agreement (SVB) เป็นเรื่องของความสอดคล้องของประธานและกริยา ดังนั้นบางครั้งจึงมีความหลากหลายในการใช้งาน อาจจะทำให้สับสนได้ ครั้งนี้จึงนำสูตรการจำมาฝากแบบง่ายของ SVB จะได้นำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้นและเข้าใจมากขึ้นมาดูกันเลย

  1. การใช้ Here , There เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องใช้กริยาตัวไหน ให้ไปดูที่คำนามที่ตามหลัง ดังสูตรนี้
  Here, There + V. อะไรขึ้นกับ N. ที่ตามหลัง
  ตัวอย่าง

 • There were thousands of people watching the big match last night.
 • There are several movies released this month.
 • A: I don’t have a black pen to fill the form.
  B: Here is the black pen for you.
  2. ถ้าเจอกลุ่ม Several , Many , A couple , Both มักจะตามด้วย N.พหูพจน์ และ V. พหูพจน์
  ตัวอย่าง

 • Both John and Jenny take part in this final test.
 • Many advertisements claim that new contact lenses are easy to use.

เป็นอย่างไรบ้างกับสูตรการใช้ของ SVB จำง่ายขึ้นบ้างไหม ลองฝึกทำโจทย์ภาษาอังกฤษบ่อยๆก็จะทำให้เราซึมซับการใช้งานไปแบบไม่ต้องท่องจำสูตรเลย ดังนั้นก็ต้องฝึกฝนและเรียนรู้กันไปนะ