สูตรจำคำเชื่อมภาษาอังกฤษและตัวอย่างใช้งานได้จริง

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษหรือ Linking word เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมากในการเขียนหรือพูดภาษาอังกฤษให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจ เห็นภาพ และแสดงเป้าหมายของการสื่อสารได้ดี โดยวันนี้เรามีคำเชื่อม 7 คำ ที่ทุกคนเจอในชีวิตประจำวันทุกอวันอย่างแน่นอนมาฝาก พร้อมตัวอย่างประโยคง่ายๆ  ทำให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ความหมายและสูตรการใช้ของ 7 คำเชื่อมน่ารู้  

 • And หมายถึง และ (เชื่อม 2คำ หน้าที่เหมือนกัน)
 • For หมายถึง เพื่อ (ตามด้วยวัตถุประสงค์)
 • But หมายถึง แต่ (ขัดแย้ง 2 คำ หน้าที่เหมือนกัน)
 • When หมายถึง เมื่อ (แสดงข้อต่อรอง)
 • Despite หมายถึง ทั้งๆที่ (ตามด้วยคำนามที่ขัดแย้ง)
 • Because หมายถึง เพราะ (ตามด้วยเหตุผล)
 • Even though หมายถึง ถึงแม้ว่า (ตามด้วยประโยคที่ขัดแย้ง)

 

ตัวอย่างการใช้งานคำเชื่อมทั้ง 7 คำ

 • I am happy AND
 • I am happy FOR your achievement.
 • I am happy BUT
 • I am happy WHEN it’s sunny.
 • I am happy DESPITE the rain.
 • I am happy BECAUSE it’s Friday.
 • I am happy EVEN THOUGH I’m tried.