สำนวน stop by

ครั้งจะนำเสนอสำนวนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เหมาะแก่การนำสำนวนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำได้บ่อยๆ และยังเป็นสำนวนน่ารู้อีกด้วย มารู้จักกับคำว่า stop by ซึ่งมีความหมายที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า แวะ, แวะมาหา,มาเยี่ยมเยือน โดยจะเห็นว่าเป็นคำง่ายๆที่เราต้องใช้กันบ่อยอย่างแน่นอน เพื่อให้เห็นภาพ มาแอบดูตัวอย่างการใช้สำนวน stop by กันดีกว่า
ตัวอย่าง
Are you doing anything? Can I stop by?
I must stop by the supermarket and pick up some things for dinner.
We will stop by this evening for a chat.
Please stop by my office at your earliest convenience.
Before going home, I’ll stop by at the bank.
เป็นอย่างไรกันบ้างกับสำนวน stop by อย่าลืมนำไปฝึกใช้กันบ่อยๆเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องคิดนาน และได้ประโยคหรือคำที่แตกต่างไปจากวิธีเดิมๆ