สำนวน Break มีอะไรบ้างที่ควรรู้ไว้

สำหรับสำนวน Break เป็น Phrasal verb ที่ควรรู้ไว้ติดตัวจะมีประโยชน์มาก มาดูกันเลยว่ามีคำไหนและความหมายว่าอย่างไรบ้าง

  Break up = เลิกคบกัน
  Break down = พัง หรือ แพ้
  Break through = ฝ่าฟัน
  Break away = หนีรอด
  Break into = บุกรุก
  Break out = เริ่มต้นใหม่
  Break loose = หลบหนี
  Break off = ยุติ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.