สำนวน Bowl someone over!! คืออะไร ?

จากสำนวน  Bowl someone over นั้น  Bowl ในที่นี้เปรียบเสมือน ลูกโบว์ลิ่ง ที่แสดงลักษณะ การโยนโบว์ลิ่ง ทำให้ พิน ล้มลง เหมือนกับ ทำให้เหล่าพินที่ล้มแตกตื่น เพราะฉะนั้น   To bowl someone over. = to surprise or shock some. หรือ แปลว่าการทำให้ใครบางคนตกใจ แปลกใจ นั่นเอง

ตัวอย่าง

The news bowled me over. The details of the proposed project bowled everyone over.

เป็นอย่างไรบ้าง กับสำนวนนี้ ลองนำไปใช้กันดูนะเพื่อฝึกภาษาอังกฤษของเราทุกๆวัน

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.