สำนวน Bowl someone over!! คืออะไร ?

จากสำนวน  Bowl someone over นั้น Bowl ในที่นี้เปรียบเสมือน ลูกโบว์ลิ่ง ที่แสดงลักษณะ การโยนโบว์ลิ่ง ทำให้ พิน ล้มลง เหมือนกับ ทำให้เหล่าพินที่ล้มแตกตื่น เพราะฉะนั้น   To bowl someone over. = to surprise or shock some.

ตัวอย่าง

The news bowled me over. The details of the proposed project bowled everyone over.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.