สำนวนเกี่ยวกับเวลา Time Idioms

สำนวนในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลาเป็นเรื่องที่น่าสนใจ หลายคนอาจจะทั้งเคยหรือไม่เคยได้ยินบางสำนวนมาก่อน วันนี้มาดู 8 สำนวนเกี่ยวกับเวลาในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง พร้อมแล้วมาดูกันเลย

  1. Time is up หมายความว่า หมดเวลาแล้ว ไม่เหลือเวลาให้ทำอะไรอีกต่อไปแล้ว เช่น Time’s up. Put your pen down and pass your worksheet forward.
  2. Time Flies หมายความว่า เวลาผ่านอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Time files when you’re in good company.
  3. As time goes by หมายความว่า สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลาก็จะผ่านไป เช่น As time goes by you’ll forget these bad moments.
  4. Time heals all wounds หมายความว่า ความเจ็บปวดของเราจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป หรือ เวลาจะรักษาเราเอง
  5. Kill time หมายความว่า ฆ่าเวลา เช่น We’ve got 2 hours until our flight leaves. How are we going to kill the time?
  6. On time หมายความว่า มาถึงตรงเวลาแบบไม่สาย เช่น  The bus was on time.
  7. In time หมายความว่า มาถึงก่อนเวลาพอดี เช่น I want to be home in time for my favorite TV show.
  8. Only time will tell หมายความว่า บางครั้งเราต้องรอเวลาเพื่อหาความจริงในอนาคต เช่น Will we ever travel to Mars? Only time will tell.