สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปลา

สำนวนเป็นการใช้ภาษาที่ลึกซึ้งเพื่อเปรียบเปรยอย่างใดอย่างหนึ่ง และหรือการกระทำต่างๆด้วยเช่นกัน โดยเรามักจะคุ้นเคยสำนวนในภาษาไทยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มีการนำมาใช้งาน แต่ว่าในภาษาอังกฤษก็มีสำนวนที่ถูกนำมาใช้งานไม่แพ้ในภาษาไทยของเราด้วย วันนี้จึงขอนำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษ ที่หยิบยกนำเรื่อง ปลา มาใช้ในสำนวน เพื่อเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ มาดูกันว่า สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปลา มีสำนวนไหนที่น่าสนใจสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้บ้าง

  • Big fish: An important person หมายถึงคนนี้คือคนสำคัญเปรียบเหมือนปลาตัวใหญ่
  • Fish for compliments: Try to manipulate people into praising you พยายามหลอกล่อให้คนอื่นยกย่องคุณ
  • Fish out of water: A person who is in unfamiliar, confusing surroundings คนที่ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม คล้ายๆปลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ
  • You can’t make fish of one and fowl of the other: People must be treated equally ผู้คนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
  • A different kettle of fish: Not comparable เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้
  • Better fish to fry: More important matters to deal with เรื่องที่สำคัญๆ ที่ต้องจัดการหรือดีลด้วย
  • Drink like a fish: Drink excessive amounts of alcohol ดื่มเหล้ามากเกินไป แบบดื่มเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำแล้วน้ำเยอะมากๆ
  • Like shooting fish in a barrel: Very easy มันง่ายมากๆ เหมือนโดยปลาลงไปในถังน้ำ
  • Neither fish nor fowl: Of indefinite character and difficult to identify or classify ไม่แน่นอนและยากที่จะแยกแยะหรือระบุสิ่งนั้นได้