สำนวนเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษ KNOWLEDGE

เรามาทำความรู้จักสำนวนที่เกี่ยวกับความรู้ในภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่า เพราะโดยทั่วไปสำนวนที่เราคุ้นเคยมักจะเป็นสำนวนด้านการใช้ในชีวิตประจำวันแบบทั่วๆไป แต่ครั้งนี้เราจะหยิบเฉพาะเจาะจงสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความรู้โดยเฉพาะมาเล่าให้ฟังบ้าง มาดูกันดีกว่าว่าจะมีลักษณะสำนวนใดบ้าง

  • Get your head around something: to work something out or figure out what to do. ประมาณว่า คิดบางอย่างออก รู้ว่าจะต้องทำงานนั้นๆ อย่างไร
  • Get the hang of something: to understand how to do something or how something works properly. หมายถึง เข้าใจวิธีการทำบางสิ่งบางอย่างหรือวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง
  • Read between the lines: to try to understand what another person has implied in what he/she said. หมายถึง พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดแบบเป็นนัย ๆ ในสิ่งที่เขาพูด
  • Up to speed: to have the latest information about something. หมายถึง เพื่อให้มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
  • Get the picture: to see something clearly or to understand something clearly. ประมาณว่า ทำให้เห็นภาพ เห็นอะไรชัด ๆ หรือเข้าใจอะไร ๆ อย่างชัดเจน
  • Not have a clue: have no idea about something. หมายถึง ไม่รู้เรื่องเลย คล้ายๆกับไม่มีเบาะแสใดๆ เลย
  • Jump to conclusions: to make a decision without having or knowing all the facts. ประมาณว่า ตัดสินใจเลยแบบยังไม่ทันรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด ก็รีบสรุปทันทีทันใด