สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกีฬา

มาต่อกันที่สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้ในด้านการกีฬากันบ้าง ในภาษาอังกฤษก็จะยังคงมีหมวดสำนวนเกี่ยวกับกีฬาอีกหลากๆแบบ วันนี้เราเอาสำนวนเหล่านี้มาฝากสำหรับไปประยุกต์ใช้กันได้ตามสถานการณ์และโอกาสกันเลย

IDIOMS ON SPORTS

  • Hat trick: It is used when someone achieves three successes one after another. ใช้เมื่อมีคนประสบความสำเร็จสามครั้งติดต่อกัน
  • Ball in your court: A phrase used to show that the decision has to be taken by you. วลีที่ใช้แสดงว่าคุณต้องตัดสินใจ
  • Still in the game: This phrase is used when someone is in a difficult situation but can make a comeback. วลีนี้ใช้เมื่อมีคนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่สามารถกลับมาได้
  • Pack a punch: This phrase is taken from the sport of boxing and is used to describe a strong influence. วลีนี้นำมาจากกีฬาชกมวยและใช้เพื่ออธิบายอิทธิพลที่แข็งแกร่ง
  • Keep your eye on the ball: To keep your eye on the ball means to stay alert and ready for action. การจับตาดูลูกบอลหมายถึงการตื่นตัวและพร้อมสำหรับการดำเนินการ