สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความทรงจำ

ยังคงอยู่กับสำนวนภาษาอังกฤษ และวันนี้จะมาแชร์สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความทรงจำกัน จะได้เปาไปฝึกใช้และมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น

ENGLISH IDIOMS about MEMORY

  • BEAR SOMETHING IN MIND: Keep something in mind when the opportunity arises นึกถึงเมื่อมีโอกาส
  • (TO BE) MILES AWAY: Daydreaming about someone or something ฝันกลางวันเกี่ยวกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง
  • FOOD FOR THOUGHT: Someone gives you some idea to think about (food for the brain) มีคนฝากข้อคิดให้คิด (อาหารสมอง!!)
  • LOSE THE PLOT: You go a little crazy and forget what you were really supposed to do and do something entirely different. ลืมสิ่งที่คุณควรทำจริงๆ และทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
  • BETWEEN TWO MINDS: When you cannot make up your mind about a choice or a decision as to what you should do. เมื่อคุณไม่สามารถตัดสินใจเลือกหรือตัดสินใจว่าควรทำอย่างไร
  • A GUT REACTION: gut reaction is usually your first reaction when you hear about something or are asked your opinion about something. ปฏิกิริยาของความคิดภายในลึกๆ ความรู้สึก มักจะเป็นปฏิกิริยาแรกของคุณเมื่อคุณได้ยินเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือถูกถามความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง