สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผู้คน People Idioms

ในภาษาอังกฤษจะมีสำนวนที่นิยามคนไว้หลากหลายเช่นเดียวกับภาษาไทยของเราเหมือนกัน เพื่อเปรียบเทียบคนลักษณะคล้ายๆแบบนั้นแบบนี้มาพูดถึง วันนี้เราเลยหยิบยกตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษที่พูดเปรียบเปรยผู้คนไว้อย่างน่าสนใจมาฝาก มาดูกันสักหน่อยว่ามีสำนวนเกี่ยวกับใครแบบไหนบ้างนะ

 • A busybody: always wants to know about other people’s private lives อยากรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของคนอื่นเสมอ
 • Barrel of laugh: someone who is very funny คนที่ตลกมาก
 • Break a leg: good luck โชคดี
 • Cheapskate: someone who hates to spend money คนที่เกลียดการใช้จ่ายเงิน
 • Cutting corners: doing something poorly in order to save time or money ทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อประหยัดเวลาหรือเงิน
 • Daredevil: someone who takes unnecessary risks คนที่รับความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
 • Down-To-Earth: sensible and realistic มีเหตุผล คนที่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง
 • Elbow grease: hard physical effort ความพยายามอย่างหนัก
 • Forty winks: a short nap งีบสั้น
 • Go-Getter: a person who is active, energetic, and has the initiative to pursue the things they want. เป็นคนที่กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคิดริเริ่มที่จะไล่ตามสิ่งที่พวกเขาต้องการ
 • Hang in there: Don’t give up อย่ายอมแพ้
 • Joined at the hip: to be exceptionally close to someone ที่จะใกล้ชิดกับใครบางคนเป็นพิเศษ
 • Oddball: a weirdo or a strange คนแปลกๆ
 • Old as the hills: someone who is very old คนที่แก่มาก
 • Pull yourself together: Calm down ใจเย็น ๆ
 • So far so good: Things are going well so far ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี