สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกีฬา

ในภาษาอังกฤษได้มีการนำกีฬามาเปรียบเทียบเป็นสำนวนที่มีความหมายแตกต่างกันไปดังนี้

  • The ball’s in your court มีความหมายว่า ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะเสนอหรือตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง
  • A horse in the race มีความหมายว่า ไม่มีใครได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นถ้าไม่มีการแข่งขัน
  • Curveball มีความหมายว่า พูดหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้คาดหวังกับใครบางคน
  • Ballpark figure มีความหมายว่า การประมาณหรือพยากรณ์อย่างคร่าวๆ
  • Get the ball rolling มีความหมายว่า ทำบางสิ่งบางอย่างในขั้นตอนการเริ่มต้น
  • Heavy hitter มีความหมายว่า มีอำนาจหรือมีอิทธิพลต่อใครบางคน
  • Hit it out of the park มีความหมายว่า ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
  • Jump through hoops มีความหมายว่า สามารถทำงานบางสิ่งบางอย่างได้สำเร็จแล้วสร้างความพึงพอใจให้กับใครบางคน
  • Throw in the towel มีความหมายว่า ยอมแพ้