สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยานพาหนะขนส่ง

ในภาษาอังกฤษก็มีการนำยานพาหนะหรือการขนส่งต่างๆ มาเปรียบเทียบเป็นสำนวนเหมือนกัน ซึ่งวันนี้เรานำคำสำนวนเหล่านั้นมาฝาด้วยมาเรียนพร้อมกันกับสำนวนภาษาอังกฤษการขนส่งแบบต่างๆ

  • Go off the rails มีความหมายว่า เดินทางผิด เริ่มมีการกระทำแบบผิดๆ
  • Throw someone under the bus มีความหมายว่า เสียสละหรือสังเวยใครบางคนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
  • Hit the road มีความหมายว่า ออกจาก กำลังออก
  • In the driver’s seat มีความหมายว่า ถูกควบคุม ถูกบงการ
  • In the same boat มีความหมายว่า ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เหมือน ลงเรือลำเดียวกันแล้ว
  • Train wreck มีความหมายว่า สิ่งที่พัฒนาขึ้นในทางที่ร้ายแรง
  • Jump the track มีความหมายว่า เปลี่ยนแปลง หรือย้ายกิจกรรมบางอย่างอย่างรวดเร็ว
  • Run a tight ship มีความหมายว่า จัดการระบบได้เป็นอย่างดี
  • Off his trolley มีความหมายว่า บ้า เป็นบ้า