สำนวนภาษาอังกฤษที่เปรียบเทียบกับจมูก

สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า จมูก หรือ Nose มีหลายคำที่ถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบกับความหมายในบางสิ่งบางอย่าง มาดูกันว่าจะมีสำนวนภาษาอังกฤษที่นำคำว่าจมูกมาพูดถึงอย่างไรบ้าง

 

  • Have your nose in the air มีความหมายว่า มีทัศนคติที่หยิ่งทะนงและเหยียดหยาม
  • Keep your nose clean มีความหมายว่า ทำให้สถานการณ์ไม่มีปัญหา เป็นเหตุการณ์ที่ซื่อสัตย์ใสสะอาด
  • On the nose มีความหมายว่า ตรงเวลาเป๊ะ แม่นยำ
  • Right under (One’s) nose มีความหมายว่า ในตำแหน่งที่มองได้ชัดแต่มองข้ามไป
  • It’s no skin off my (your) nose (back) มีความหมายว่า ผลลัพท์ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับฉัน
  • Stick your nose into something มีความหมายว่า พาตัวเองเข้าไปในเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
  • Power one’s nose มีความหมายว่า ใช้ห้องน้ำ ห้องสุขา
  • Keeping one’s nose to the grindstone มีความหมายว่า ทำงานหนักในบางสิ่งบางอย่างอย่างซ้ำๆและน่าเบื่อ
  • Have a nose for มีความหมายว่า มีความสามารถในบางสิ่งบางอย่างอย่างเป็นธรรมชาติ