สำนวนภาษาอังกฤษทางธุรกิจเกี่ยวกับผู้นำ

ครั้งนี้เราจะมาแบบทวีคูณเพราะจะเป็นทั้งสำนวนภาษาอังกฤษและยังใช้งานในธุรกิจอีก แต่จะเจาะจงเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ (Leadership) มาดูกันเลยดีกว่า ปกติแล้วสำนวนทางธุรกิจใช้อย่างไร ประมาณไหนบ้าง พร้อมความหมาย

 

  • (The) Man มีความหมายว่า เจ้านาย หัวหน้า ผู้มีอำนาจสั่งการ
  • Ahead of the curve มีความหมายว่า มีความคิดสร้างสรรค์ เสนอความคิดเห็น
  • Big picture มีความหมายว่า มองภาพกว้าง มีความรับรู้ในเชิงกว้าง เห็นภาพรวมทั้งหมด
  • Changing of the guard มีความหมายว่า เปลี่ยนผู้นำในองค์กร
  • Call the shots มีความหมายว่า ตัดสินใจสำคัญในองค์กร
  • Cut someone some slack มีความหมายว่า หลีกเลี่ยงหรือตัดบางคนที่เข้มงวดเกินไป
  • Movers and shakers มีความหมายว่า การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
  • Rake someone over the coals มีความหมายว่า โขกสับ รุนแรง จู้จี้ ดุด่า
  • Light a fire under someone มีความหมายว่า เป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนในการทำงานหนัก