สำนวนภาษาอังกฤษทั่วไป ท่องไว้ได้ใช้แน่นอน ตอนที่ 2

มาต่อกันตอนที่ 2 กับ สำนวนภาษาอังกฤษทั่วไป มาท่องกันไว้ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน กันเลย

COMMON IDIOMS

 • Oddball = A weirdo or a strange person คนที่แปลกๆ
 • Over the hill / Old as the hill = Someone who is very old คนที่อายุมาก
 • In the same boat = Same unpleasant or difficult situation สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือยากเหมือนกัน
 • Paddle one’s own canoe = To be able to act independently เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
 • Hit the road = To leave ออกเดินทาง ซึ่งออกเดินทางจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่มีระยะทางพอสมควร
 • Fight like cat and dog = Continually arguing with each other เถียงกันไปเรื่อย
 • Nutty as a fruit cake = Someone who is a bit crazy คนที่บ้าไปหน่อย
 • Like a dog with two tails = Extremely happy มีความสุขมากๆ
 • Cry one’s eyes out = Cry a lot and for a long time ร้องไห้หนักและนาน
 • Face like a wet week-end = Look sad and miserable ดูแล้วเศร้า
 • Your heart sinks = Feel very unhappy and despondent รู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังมาก
 • As fit as a fiddle = To be healthy and physically fit เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง
 • Green thumb = Grow lush without trying เติบโตโดยไม่ต้องพยายาม
 • On your high horse = Superior or arrogant position ตำแหน่งที่เหนือกว่าหรือหยิ่งผยอง
 • Cool as a cucumber = Very calm, not nervous สงบมากไม่ประหม่า
 • Crocodile tears = Fake tears or false sadness น้ำตาเทียมหรือความเศร้าจอมปลอม
 • Smart cookie = A person who is very intelligent เป็นคนที่ฉลาดมาก
 • On cloud nine = Blissfully happy สุขกาย สุขใจ มีความสุขมากๆ