สำนวนภาษาอังกฤษควรรู้ Part1

วันนี้จะมาแนะนำสำนวนภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้จะได้ไม่สับสน ซึ่งจะแบ่ง Part ไว้ทั้งหมด 4 Part ย่อยๆนะจะได้ไม่เยอะเกินไปแล้วค่อยๆอ่านค่อยๆจำจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้อง มาดู Part1 กันเลยจ้า

• Break down = พัง สุขภาพเสื่อมโทรม
• Break into = บุกรุก
• Break up = ทำลาย ยุติ โศกเศร้า
• Break out = เกิดขึ้น
• Bring about = ก่อให้เกิด
• Call off = หยุด ยกเลิก
• Call on = ไปเยี่ยม
• Carry out = ดำเนินจนสำเร็จ
• Come across = พบโดยบังเอิญ
• Come into = รับมรดก
• Count on = เชื่อใจ
• Cut down = ลดลง
• Catch on = เข้าใจ
• Catch out = ถูกจับ
• Catch up with = พยายามที่จะเรียนให้ทัน
• Depend on = ขึ้นอยู่กับ
• Find out = ค้นหา
• Get along with = เข้ากันได้ดีกับ
• Get down = ทำให้เศร้า
• Get off = ลงรถ
• Get over = เอาชนะ ผ่านพ้น

เอาเท่านี้ก่อนสำหรับ Part 1 ถือว่าเยอะพอสมควรลองเอาไปท่องอ่านทำความเข้าใจบ่อยๆจะทำให้จำได้เองเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อ Part2 กันนะยังมีถึง Part4 เลย ติดตามกันต่อไปจ้า