สำนวนภาษาอังกฤษกับตัวเลขจำนวน

วันนี้เรามีสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับจำนวน เกี่ยวกับตัวเลขมาฝากกันเป็นความรู้ว่าฝรั่งนั้นได้เปรียบเทียบตัวเลข หรือจำนวนกับสิ่งใดบ้าง มาดูกันเลย

  • All in one piece หมายถึง ปลอดภัย เช่น He got home from the party all in one piece.
  • Ten to one หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่ใกล้จะ.. เหมือนจะ.. เช่น Ten to one I’m going to win
  • Kill two birds with one stone หมายถึง แก้ 2 ปัญหาด้วยวิธีเดียว คล้ายๆ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เช่น I’ll drop you off on the way to work, we’ll kill two birds with one stone.
  • A million and one หมายถึง จำนวนเยอะมากๆ เช่น I have a million and one ideas.
  • Put in one’s two cents หมายถึง พูดความคิดเห็นของเรา เช่น I put in my two cents at the meeting.
  • Back to square one หมายถึง กลับไปเริ่มต้นใหม่ เช่น The project failed, we’re back to square one.
  • Have one too many หมายถึง ดื่มแอลกอฮอล์ มากเกินไป เช่น I can’t drive, I had one too many.
  • On cloud nine หมายถึง มีความสุขมากๆ เช่น When my father bought me a mobile phone , I was on cloud nine.
  • One for the road หมายถึง ต้องดื่มก่อนออก เช่น Let’s have one for the road!
  • Six feet under หมายถึง ตายและการฝัง เช่น He’s going to be six feet under by 2200.