สับสนกับคำว่า Requirement กับ Criteria

มีเพื่อนๆคนไหนสับสนกับคำว่า Requirement กับ Criteria กันบ้างไหม เดียวบทความนี้มีคำตอบให้จ้า

จริงๆแล้วคำว่า Requirement นั้นมีความหมายว่า something that is needed นั้นหมายความว่า บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ

ส่วนคำว่า Criteria นั้นมีความหมายว่า a standard used or referred to in judging something หรือมีความหมายว่า มาตรฐานในการตัดสินบางสิ่งบางอย่าง

จะเห็นได้ว่าทั้งสองคำมีความหมายต่างกัน แต่ในสถานการณ์จริงเราจะเห็นมีการนำมาใช้งานร่วมกันบ่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น เวลาเรารับความต้องการของลูกค้ามาหรือเราเรียกได้อีกอย่างว่า Customer Requirement แล้วเราก็นำเอาไปออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งาน ซึ่งในขณะที่เราทำการออกแบบนั้นเราจะต้องตั้ง Criteria หรือ มาตรฐานหรือกฏเกณฑ์กรอบในการออกแบบ เพื่อที่จะไม่ให้การออกแบบนั้นออกแบบมาแล้วไม่ออกนอกลู่นอกทาง ทำให้ตอบสนองต่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้คำว่า Requirement ในประโยค
Our Company will be able to supply all your requirements.

ตัวอย่างการใช้คำว่า Criteria ในประโยค
What are your criteria for deciding which words to include in this dictionary?