สับสนกันไหม Achieve กับ Archive

มีใครสับสนกันไหม Achieve กับ Archive มันทำไมเขียนคล้ายๆกันนะ มันต่างกันไหมนะ?
ทั้ง 2 คำนี้เราจะเห็นบ่อยในโปรแกรมต่างๆ ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ Achieve กับ Archive มันต่างกันนะ ความหมายต่างกัน เขียนก็ต่างกัน(ต้องสังเกตตัวอักษรจริงๆสำหรับ Achieve กับ Archive)

life-862985_640
Achieve อ่านว่า แอคชีฟ หมายถึง ทำเสร็จแล้ว บรรลุเป้าหมายแล้วหลังจากที่ทำมามากมาย
ตัวอย่างการใช้คำว่า Achieve ในประโยค
I’ve been working all day, but I feel as if I’ve achieved nothing.
We’ve set ourselves a series of goals to achieve by the end of the month.

gmail-archive
Archive อ่านว่า อาไครฟ หมายถึง เก็บบันทึกข้อมูลหรือประวัติไว้ เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ไว้
ตัวอย่างการใช้คำว่า Archiveในประโยค
These old photographs should go in the family archives.
This software helps firms archive and retrieve emails.

จะเห็นว่าทั้ง 2 คำ Achieve กับ Archive นั้นมีความแตกต่างกันทุกอย่าง ทั้งความหมาย, การออกเสียง และ ตัวสะกดตัวอักษรต่าง เพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีๆนะ สำหรับ Achieve กับ Archive