สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ

สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Symbol มีมากมายหลายตัว ว่าแต่ แล้วสัญลักษณ์แต่ละตัวพูดเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรได้นะ มาดูกันดีกว่า

 

สัญลักษณ์ ชื่อในภาษาอังกฤษ ชื่อในภาษาไทย
! Exclamation Mark อัศเจรีย์
Quotation Mark ฝนทอง
? Question Mark ปรัศนี
# Number sign, shape  
Back slash  
Slash ทับ
~ Tilde  
| Vertical Line  
} Right Curly Bracket วงเล็บปีกกา
{ Left Curly Bracket วงเล็บปีกกา
^ Circumflex Accent  
_ Low line, under score  
@ Commercial At, At  
; Semicolon อัฒภาค
: Colon ทวิภาค หรือ ต่อ
. Full stop มหัพภาค หรือ จุด
, Comma จุลภาค หรือ ลูกน้ำ
* Asterisk, Star ดอกจัน
) Right Parenthesis วงเล็บ
( Left Parenthesis วงเล็บ
Apostrophe  
& Ampersand  
Bullet, Middle dot  
P Check mark เช็คถูก
O Cross mark กากบาท
[ Left square bracket วงเล็บเหลี่ยม
] Right square bracket วงเล็บเหลี่ยม

สัญลักษณ์ต่างๆ ในตารางนี้อาจจะไม่ครบทุกตัวแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราได้พบเจอได้ใช้กันบ่อย เราควรจะจดจำกันนะจะ Bye bye