สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ

สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Symbol มีมากมายหลายตัว ว่าแต่ แล้วสัญลักษณ์แต่ละตัวพูดเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรได้นะ มาดูกันดีกว่า

 

สัญลักษณ์ชื่อในภาษาอังกฤษชื่อในภาษาไทย
!Exclamation Markอัศเจรีย์
Quotation Markฝนทอง
?Question Markปรัศนี
#Number sign, shape 
Back slash 
Slashทับ
~Tilde 
|Vertical Line 
}Right Curly Bracketวงเล็บปีกกา
{Left Curly Bracketวงเล็บปีกกา
^Circumflex Accent 
_Low line, under score 
@Commercial At, At 
;Semicolonอัฒภาค
:Colonทวิภาค หรือ ต่อ
.Full stopมหัพภาค หรือ จุด
,Commaจุลภาค หรือ ลูกน้ำ
*Asterisk, Starดอกจัน
)Right Parenthesisวงเล็บ
(Left Parenthesisวงเล็บ
Apostrophe 
&Ampersand 
Bullet, Middle dot 
PCheck markเช็คถูก
OCross markกากบาท
[Left square bracketวงเล็บเหลี่ยม
]Right square bracketวงเล็บเหลี่ยม

สัญลักษณ์ต่างๆ ในตารางนี้อาจจะไม่ครบทุกตัวแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราได้พบเจอได้ใช้กันบ่อย เราควรจะจดจำกันนะจะ Bye bye