สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษ

มาต่อจากครั้งที่แล้ว สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ แต่คราวนี้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เราควรจะรู้ไว้เป็นความรู้เบื้องต้น

 

สัญลักษณ์ชื่อในภาษาอังกฤษชื่อในภาษาไทย
+Plus, Addบวก
Minusลบ
×Multiplyคูณ
÷Divideหาร
%Percentเปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
=Equal toเท่ากับ
Almost equal toประมาณ
not equalไม่เท่ากับ
AbPowerยกกำลัง
>Greater-Thanมากกว่า
Greater-Than or Equal toมากกว่าหรือเท่ากับ
<Less-Thanน้อยกว่า
Less-Than or Equal toน้อยกว่าหรือเท่ากับ
Sigmaผลรวม
Infinityอนันต์ (มีค่าไม่สิ้นสุด)
±plus – minusบวก ลบ(เป็นได้ทั้งสองแบบ)
asquare rootรากที่สอง

 

ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบิ้องต้นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (เอาไปเรียน หรือเอาไปคุยกับแม่ค้าฝรั่งได้นะเออ) อยากให้เพื่อนทุกคนจดจำกันไปใช้กันด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆ