สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษ

มาต่อจากครั้งที่แล้ว สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ แต่คราวนี้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เราควรจะรู้ไว้เป็นความรู้เบื้องต้น

 

สัญลักษณ์ ชื่อในภาษาอังกฤษ ชื่อในภาษาไทย
+ Plus, Add บวก
Minus ลบ
× Multiply คูณ
÷ Divide หาร
% Percent เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
= Equal to เท่ากับ
Almost equal to ประมาณ
not equal ไม่เท่ากับ
Ab Power ยกกำลัง
> Greater-Than มากกว่า
Greater-Than or Equal to มากกว่าหรือเท่ากับ
< Less-Than น้อยกว่า
Less-Than or Equal to น้อยกว่าหรือเท่ากับ
Sigma ผลรวม
Infinity อนันต์ (มีค่าไม่สิ้นสุด)
± plus – minus บวก ลบ(เป็นได้ทั้งสองแบบ)
a square root รากที่สอง

 

ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบิ้องต้นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (เอาไปเรียน หรือเอาไปคุยกับแม่ค้าฝรั่งได้นะเออ) อยากให้เพื่อนทุกคนจดจำกันไปใช้กันด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆ