สงสัยกันไหมว่า Contraction คืออะไร

เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า Contraction ในภาษาอังกฤษ นั้นคืออะไร

จริงๆแล้วเราเคยเห็นและใช้ Contraction กันเป็นประจำอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น

I’m
Did’t
doesn’t
I’d
He’d
He’s
She’d
We’re
aren’t
can’t
couldn’t
didn’t
hasn’t

การเขียนหรือการออกเสียง Verb ที่มีเครื่องหมาย ‘(apostrophe) เหล่านี้เป็นการเขียนและออกเสียง เป็นรูปแบบสั้นๆ ที่เราเรียกว่า Contraction นั้นเอง หากเราเขียนแบบ Informal

เราสามารถใช้ Contraction ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามการเขียนแบบเป็นทางการ Formal นั้นไม่ควรใช้ Contraction

และนี้ก็เป็นการทำความรู้จักกับ Contraction ซึ่งใช้เป็นการเขียน แบบไม่เป็นทางการ(Informal) และ การออกเสียงพูดคุยใน รูปแบบสั้นๆนั้นเอง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.