สงสัยกันไหมคำว่า Bless you แปลว่าอะไร พูดตอนไหนกันนะ

เพื่อนไปเคยได้ยินหรือสังเกตไหมว่า ทำไมเวลามีคนจาม เราจะได้ยินฝรั่งเขาพูดว่า Bless you กันใช่ไหม?

การพูดว่า Bless you เวลาคนจาม มีที่มาจากความเชื่อโบราณในหลายวัฒนธรรม โดยเขาเชื่อกันว่าการจามเป็นการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างกาย ในศาสนาคริสต์ เชื่อกันว่าการจามเป็นสัญญาณของโรคร้ายหรือปีศาจร้ายที่เข้าสิงร่างกาย การพูดว่า Bless you เป็นการอวยพรให้ผู้อื่นปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอพระเจ้าคุ้มครอง นอกจากนี้ ในบางวัฒนธรรม เชื่อกันว่าวิญญาณชั่วร้ายจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปากหรือจมูก การพูดว่า Bless you เป็นการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างกาย

ในปัจจุบัน การพูดว่า Bless you เวลาคนจาม เป็นมารยาททางสังคม เป็นการแสดงความห่วงใยต่อผู้อื่น

นอกจากนี้ Bless you เป็นวลีภาษาอังกฤษที่มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

1. อวยพร
Bless you มักใช้เป็นคำอวยพรให้ผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาจาม เชื่อกันว่าการจามทำให้วิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างกาย การพูดว่า Bless you เป็นการอวยพรให้พวกเขาปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

ตัวอย่าง:
เพื่อน: จาม
คุณ: Bless you!

2. ขอบคุณ
Bless you ใช้เป็นคำความรู้สึกขอบคุณให้ผู้อื่น.

ตัวอย่าง:
พนักงานเสิร์ฟ: Here you go, enjoy your meal.
คุณ: Thank you, bless you.

3. ชื่นชม
Bless you ใช้เป็นคำชื่นชมยินดีให้ผู้อื่น.

ตัวอย่าง:
เด็ก: Look, mommy! I made a drawing for you!
แม่: Bless you, honey! It’s beautiful.

4. อวยพรให้โชคดี

Bless you ใช้เพื่ออวยพรให้โชคดีกับคนอื่น.

ตัวอย่าง:
เพื่อน: I’m going to my job interview now.
คุณ: Bless you! I hope you get the job.

5. พูดเป็นการเสียดสี
Bless you ใช้เพื่อเสียดสีกับคนอื่น.

ตัวอย่าง:
เพื่อน: I just spilled coffee all over my new shirt.
คุณ: Bless you.

คำศัพท์อื่นๆที่เราเคยเห็นและเกี่ยวข้องกับคำว่า Bless you
God bless you – ขอพระเจ้าคุ้มครอง
Bless your heart – ขอพระเจ้าอวยพร
Bless you and keep you – ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครอง

จะเห็นได้ว่าคำว่า Bless you เป็นวลีที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค นอกจากการจามที่เราจะพูดแล้วยังมีสถานการณ์อื่นๆที่เราสามารถพูดคำว่า Bless you ได้อีก