ว่าด้วยเรื่องความฉลาด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีมากมาย แต่สามารถใช้ได้ในเชิงความหมายเดียวกัน หรือเรียกว่าคำเหมือนก็ได้ วันนี้มาเพิ่มคลังคำศัพท์ให้สมอง เกี่ยวกับคำว่า ฉลาด กันดีกว่า บางทีอาจจะใช้คำเหล่านนี้ชมเชยผู้อื่นได้ในหลายสถานการณ์ หรือคุณเองอาจจะถูกพูดถึงด้วยคำเหล่านนี้แบบไม่รู้ตัว ดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่า ถ้าจะพูดว่าฉลาด จะใช้คำศัพท์คพไหนได้บ้าง

  Brainy = ฉลาด , เก่ง
  Bright = สดใส , แจ่มใส
  Brilliant = ฉลาด , สุกใส
  Clever = แยบยล, หลักแหลม, ปราดเปรื่อง , ฉลาด
  Gifted = มีพรสวรรค์
  Ingenious = ฉกาจ, ฉลาด ,แยบยล, หลักแหลม,
  Intelligent = ฉลาด , แสนรู้, ไหวพริบ
  Quick-witted = มีเชาวน์
  Sharp = เฉียบแหลม , แสนรู้ ,ไหวพริบ
  Smart = ฉลาด,เก่ง, ปราดเปรื่อง , หัวแหลม
  Wise = ฉลาด , รอบรู้
  Witty = มีไหวพริบ , ฉลาด