วันแม่ ในภาษาอังกฤษ

Mother's_day_card

เป็นประจำทุกปี ของวันที่ 12 สิงหาคม ก็จะเป็นวันแม่ ในประเทศไทย ซึ่งในภาษาอังกฤษเราสามารถเรียกได้ว่า Mother’s Day นั้นเอง

เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในการเขียนว่าวันแม่ Mother’s Day เราจะต้องใส่ apostrophe s ด้วยนะ เพื่อเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ ว่า เป็นวันของคุณแม่นั้นเอง

สำหรับวันแม่นั้น ในแต่ละประเทศก็จะกำหนดวันไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จะกำหนดให้วันแม่เป็นวันอาทิตย์ที่สองของเดือนของเดือนพฤษภาคม ในทุกปี ส่วนในประเทศอังกฤษ จะกำหนดให้ วันเสาร์ที่สี่ของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่

ถึงแม่ว่าแต่ละประเทศจะกำหนดให้วันแม่เป็นวันที่ไม่เหมือนกัน แต่เราซึ่งเป็นลูกๆก็ควรรักคุณแม่และคิดถึงคุณแม่เปรียบเสมือนทุกๆวันนั้นเป็นวันแม่ของเรา