วลีแสดงออกเกี่ยวกับคำว่า “Set”

คำว่า Set โดยปกติแล้วเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา ถ้าเป็นคำนาม Set ก็จะมีความหมายว่า ชุด หรือ สำรับ แต่ถ้าหากคำว่า Set เป็นคำกริยาจะมีความหมายว่า กำหนด ตั้ง จัด ดังนั้นการนำ Set มารวมกับคำบุพบทเป็นคำวลี จึงสามารถมีได้หลายความหมายเช่นกัน และวลีเกี่ยวกับ Set สามารถแสดงออกได้หลากหลายในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจบ้าง

  • Set in มีความหมายว่า ต่อเนื่อง ยังคงดำเนินไป เช่น Monsoon has set in.
  • Set off / Set out มีความหมายว่า เริ่มการเดินทาง เริ่มการท่องเที่ยว เช่น We set off in the morning.
  • Set something forth มีความหมายว่า การบรรยายในลักษณะการเขียน หรือการพูด เช่น In his speech on terrorism, he set forth his views at length.
  • Set on มีความหมายว่า การโจมตีอย่างรุนแรง เช่น The robbers set on the helpless travelers.
  • Set up มีความหมายว่า การก่อตั้งบริษัทหรือก่อตั้งองค์กร เช่น I am raising money to set up a business.