วลีเขียน Email ภาษาอังกฤษไว้ใช้นัดประชุม

เชื่อว่าคนทำงานหลายคนต้องมีโอกาสได้เขียน Email สำหรับนัดหมายผู้คนเพื่อมาประชุม meeting อย่างแน่นอน แล้วบางครั้งก็นึกคำไม่ค่อยออกว่าจะเขียนนัดแบบไหนดี แบบไหนเป็นทางการ แบบไหนสุภาพ เป็นต้น ดังนนั้เราจึงได้รวบรวมวลีสำหรับเขียน Email นัดประชุมมาให้ดังนี้

 

วลีเขียน Email นัดหมายประชุม แบบเป็นทางการ

  • Would you be willing to meet me on / at….
  • I’d like to meet on/at…if you are available / free then.
  • I’m afraid I can’t make… (because…) How about…?
  • (Due to…) I’m afraid we need to put forward / delay/ postpone/ put back/ cancel/ call off/ reschedule/ move…..
  • So, we’re agreed…I will see you at (เวลา) on (วันที่) at (สถานที่)

 

วลีเขียน Email นัดหมายประชุม แบบไม่เป็นทางการ

  • I’m available on/at…, if that is convenient / okay with you.
  • Is it possible to meet on/at…?
  • That time isn’t good for me. I could do… Is that okay?
  • I can’t meet on…because … Do you think we can meet instead on…?
  • I Okay. See you at (เวลา) on (วันที่) at (สถานที่)