วลีสำนวนเกี่ยวกับการลืมในภาษาอังกฤษ

คำว่า ลืม ในภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เรามักจะใช้คำว่า Forget โดยนอกจากคำว่า Forget แล้ว ในภาษาอังกฤษยังมีสำนวนหรือวลีอีกหลายแบบที่แสดงความหมายว่า ลืม ได้เหมือนกัน มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง

  • Lose your train of thought หมายถึง ลืมในสิ่งที่คิดไว้ ลืมทันทีขณะที่กำลังคิด เช่น I lost my train of thought.
  • Slip one’s mind หมายถึง ลืมบางสิ่งบางอย่าง เช่น I’m sorry I didn’t call you back sooner, it totally slipped my mind.
  • Ring a bell หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่คุ้นๆ แต่คุณกลับจำไม่ได้ หรือลืมไปเสียสนิท เช่น Your description rings a bell, but I don’t think I’ve ever been there myself.
  • It went in one ear and out the other หมายถึง ลืมไปอย่างรวดเร็ว เช่น My instructions to my kids are often in one ear and out the other, especially if they have their phone in front of them.
  • Be on the tip of one’s tongue หมายถึง คุณรู้เกี่ยวกับบางสิ่ง แต่คุณจำไม่ได้ ณ ขณะนั้น หรือลืมกะทันหัน เช่น Her name is on the tip of my tongue. Just give me a minute, I’ll remember it.